Երեքհազարամյա մշակույթի հայտնագործությունը անպայմանորեն հետաքրքրություն է առաջացնում այդ մշակույթը կրողների նկատմամբ... գրականություն, կերպարվեստ, թատրոն, պար, երաժշտություն...` լինեն դրանք ամենահին ավանդության, թե` ժամանակակից ստեղծագործության պոռթկումի արգասիքը, արվեստները միշտ էլ այն մեծ «հաղորդիչներն» են, որոնք իսկապես թույլ են տալիս մարդկանց շփվել իրար հետ: